Vítejte na stránkách

Svazu kameníků
a kamenosochařů ČR

Svaz kameníků a kamenosochařu ČR | Historie

Kameníci

První zmínka organizace kameníků
v Čechách, tedy cechu, pochází z doby
Karla IV. ze 14. století.

 

 

Cech je novověké a raně novověké řemeslnické sdružení, která hájilo práva a zájmy svých členů, dohlíželo na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Plnil též funkce reprezentativní, sociální a náboženské. Společenské postavení prvních organizací kameníků vyjadřovala prastará píseň:

My sme páni řemesníci, sme kameníci,
My robíme z kamene všechny svatý fortelně,
My se za to můžem dostat do nebe,….

Z dochované historie je například kamenický cech, který byl založen v roce 1883 v Podhorním Újezdě v pískovcové oblasti Hořicka. Zachoval se cechovní prapor, který je uložen v hořickém muzeu a také kronika. Patronem tohoto cechu je sv. Roch.

Novinky

Vážení příznivci naší školy,

dovoluji si Vám zaslat pozvánku na slavnostní setkání pořádané při příležitosti zahájení 11. ročníku mezinárodní výstavy prací studentů a pedagogů BIENÁLE 2022.

Zahájení se bude konat v pátek 23. září 2022 od 13,00 hodin v aule školy.

Záštitu nad celou akcí převzal hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítězslav Schrek, MBA.

V rámci slavnostního setkání proběhne ocenění a předání cen autorům nejlepších exponátů. Díla pak budou k vidění ve školních galeriích.

Po slavnostním ceremoniálu vás zveme na posezení s občerstvením.

Žádáme o potvrzení Vaší účasti na tomto setkání do 18. září 2022 na e-mail koterova@akademie-svetla.cz, příp. telefon 569 729 274, 730 571 908.

Na setkání se těší

Ing. Martin Kubín, ředitel školy

Vážení přátelé,

výbor Svazu kameníků a kamenosochařů ČR rozhodl o konání letošní valné hromady symbolicky u příležitosti výročí založení školy v Lipnici nad Sázavou. Poslední dva roky byly veškeré aktivity výboru zatíženy spoustou překážek, které se dotkli nás všech. Valná hromada tak bude fakticky po dvou letech. Konání této základní akce je symbolicky spojeno s institucí, kterou je odborná škola. Každý z nás se učil dovednostem a znalostem na některé z našich škol. Pro mnohé účastníky bude valná hromada i příležitostí se potkat se spolužáky a nahlédnout do míst, kde trávili svá nejlepší léta. Na jednání výboru zazněla i prosba, kterou mám za úkol prezentovat. Zvažte sami nebo ve svém profesním okolí, koho byste nejraději viděli pro další rok ve výboru. Do budoucna se zdá, že v atmosféře „totality relativizmu“i vůči řemeslům bude nutné bránit své profese. Svaz bude v této oblasti, stejně jako ve vztahu k odbornému vzdělávání, důležitým faktorem. Z jistého „covidového spánku“ se probouzí i ostatní profesní svazy a Hospodářská komora ČR, které je náš svaz členem. Vedle své každodenní práce je příležitost pro srdcaře našich profesí přispět i k budoucnosti těch, kteří nastoupí na naše místa.

Dovoluji si Vás proto jménem výboru pozvat na jednání valné hromady a příležitost bude i užít si dne mezi lidmi, kterým se kámen stal živobytím i celoživotní zálibou, jejíž osud v budoucnu nechcete nechat na úřadech.

Logo svazu kameníků a kamenosochařů České republiky

                  Učňovská 1/100
                  190 00 Praha

Administrátor
Pavel Šimek

simek@prazskykamen.cz

© 2022 SKKČR. | Všechna práva vyhrazena | Podmínky použití