Vítejte na stránkách

Svazu kameníků
a kamenosochařů ČR

Kameníci

První zmínka organizace kameníků
v Čechách, tedy cechu, pochází z doby
Karla IV. ze 14. století.

 

 

Cech je novověké a raně novověké řemeslnické sdružení, která hájilo práva a zájmy svých členů, dohlíželo na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Plnil též funkce reprezentativní, sociální a náboženské. Společenské postavení prvních organizací kameníků vyjadřovala prastará píseň:

My sme páni řemesníci, sme kameníci,
My robíme z kamene všechny svatý fortelně,
My se za to můžem dostat do nebe,….

Z dochované historie je například kamenický cech, který byl založen v roce 1883 v Podhorním Újezdě v pískovcové oblasti Hořicka. Zachoval se cechovní prapor, který je uložen v hořickém muzeu a také kronika. Patronem tohoto cechu je sv. Roch.

Novinky

Vážení kolegové, je nám líto, ale

Mezinárodní veletrh přírodního kamene a technologie kamene Stone + tec bohužel nebude probíhat podle plánu od 12. do 15. května 2021.

Je i nadále obtížné předvídat, jak se bude současná neobvyklá situace vyvíjet. V oboru stále panuje velká nejistota, zda lze tímto způsobem realizovat obvyklý zážitkový charakter společnosti Stone + tec s výrobky na dotek, soutěží, slavnostních předávání cen a setkání. Tyto obavy se projevily i v počtu registrovaných vystavovatelů. Po mnoha úvahách se Nürnberg Messe rozhodl v rané fázi přípravy ukončit.

Děkujeme vám za pochopení a zůstaňte zdraví!

Marmomac ReStart


Marmomac ReStart Digital Edition – digitální verze významného veletrhu v odvětví přírodního kamene a první 100% online akce pořádaná společností Veronafiere – skončila v pátek 2. října.

Za tři dny konání akce se spojilo dvě stě deset společností (111 mezinárodních z 22 zemí) a 3 951 operátorů, včetně 1480 operátorů zpracování přírodního kamene, 709 distributorů, 230 výrobců strojů a strojů a 290 architektů.

Akademie Marmomac také předvedla působivé vystoupení s rozsáhlým programem věnovaným školení a podpoře kultury v oblasti přírodního kamene. Akce zahrnovala 67 řečníků, 892 účastníků během 158 živých nebo streamovaných digitálních akcí, včetně webinářů, prezentací společností, setkání zaměřených na jednotlivé země (Brazílie, Čína a Spojené státy) a aktualizačních kurzů pro architekty a designéry.

V této souvislosti vám můžeme připomenout, že všechna videa budou na webu k dispozici od 26. října.

Všichni doufáme, že příští veletrh již jistě proběhne v klasickém prostředí.

Logo svazu kameníků a kamenosochařů České republiky

                  Učňovská 1/100
                  190 00 Praha

Administrátor
Pavel Šimek

simek@prazskykamen.cz

        © 2021 SKKČR. | Všechna práva vyhrazena | Podmínky použití