Vítejte na stránkách

Svazu kameníků
a kamenosochařů ČR

Kameníci

První zmínka organizace kameníků
v Čechách, tedy cechu, pochází z doby
Karla IV. ze 14. století.

 

 

Cech je novověké a raně novověké řemeslnické sdružení, která hájilo práva a zájmy svých členů, dohlíželo na jakost a cenu výrobků, na výchovu učedníků a skládání mistrovských zkoušek. Plnil též funkce reprezentativní, sociální a náboženské. Společenské postavení prvních organizací kameníků vyjadřovala prastará píseň:

My sme páni řemesníci, sme kameníci,
My robíme z kamene všechny svatý fortelně,
My se za to můžem dostat do nebe,….

Z dochované historie je například kamenický cech, který byl založen v roce 1883 v Podhorním Újezdě v pískovcové oblasti Hořicka. Zachoval se cechovní prapor, který je uložen v hořickém muzeu a také kronika. Patronem tohoto cechu je sv. Roch.

Novinky

Omezení díky pandemii Covit-19

Díky Pandemii Covid-19 se letos neuskuteční výstave STONE+TECH 2020 v Norimberku.
Posouvá se na květen/červen 2021. Letos se také neuskuteční ani tradiční výstava KÁMEN HOŘICE.

Kamenický veletrh 2019 – MARMOMAC

Na sklonku září se jako obvykle konal největší světový kamenický veletrh 2019 – MARMOMAC.
Letos přivítal 69 000 návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout expozice 1500 firem z 61 zemí.
Hlavní moto veletrhu bylo SPLYNUTÍ S PŘÍRODOU.

Logo svazu kameníků a kamenosochařů České republiky

                  Učňovská 1/100
                  190 00 Praha

Administrátor
Andrea Šimková
tel.: 739 091 689
simkova@prazskykamen.cz

        © 2019 SKKČR. | Všechna práva vyhrazena | Podmínky použití