Aktuality

Pozvánka

výbor svolává valnou hromadu Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky z. s., která se bude konat dne 18. června 2022 od 11.00 hodin v knihovně Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické, Hořice Husova 675, Hořice v Podkrkonoší¨

Program

1. Zahájení, volba předsedajícího VH.
2. Volba orgánů VH.
3. Zpráva o činnosti Svazu v minulém období.
4. Zpráva o hospodaření v období 2021 až 2022.
5. Zpráva dozorčí rady.
6. Návrh změny Stanov.
7. Návrh změny Směrnice pro placení příspěvků.
8. Návrh činnosti pro příští období.
9. Návrh rozpočtu na období 2022/2023.
10. Diskuse.
11. Návrh a schválení usnesení.
12. Závěr.

Podklady k jednotlivým bodům jednání jsou k dispozici v kanceláři Svazu.

V Praze dne 13. května 2022

Bohumil Pánek

Předseda Svazu kameníků a kamenosochařů České republiky z. s.

Kamenoprůmysl v Euroroc

Protože jeřabiny už zčervenaly, zbude někdy i čas se kouknout kolem, a někdy i na internet. Jak známo, Svaz kameníků a kamenosochařů je členem EUROROC což je označení Evropské a mezinárodní federace průmyslu přírodního kamene. Její webová stránka je www.euroroc.net/

Stránka má členění celkem standardní, v překladu Googlem:

  • základní stránka
  • zprávy a události
  • proč kámen?
  • logo
  • publikace
  • aktivity
  • inspirace
  • vzdělávání

Hned na základní stránce je seznam členů, institucí z patnácti zemí (Rakousko (2x), Belgie, Česká republika, Finsko, Německo (2x), Irsko, Italie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království) přičemž z jejich řádků je přímo přechod na jejich stránky. Stojí zato je přehlédnout. Protože překladače Googlu jsou mocný nástroj, tajně doufám, že cizí kameníci, kdyby klikli na naše normy, jistě by se zděsili, že podle nich nevyrábí.

Protože od ledna 2021 platí ČSN EN 12670 Přírodní kámen – terminologie, uvádím v této souvislosti pro pořádek přehled souvisejících ČSN, které jsou v ní uvedeny a pro kameníky podstatné:

ČSN EN 12440:2008 zavedena v ČSN EN 12440 (72 1401) Přírodní kámen – Pojmenování

ČSN EN 1467:2012 zavedena v ČSN EN 1467 (72 1865) Přírodní kámen – Hrubé bloky –Požadavky

ČSN EN 1468:2012 zavedena v ČSN EN 1468 (72 1866) Přírodní kámen – Hrubé desky –Požadavky

ČSN EN 1469 zavedena v ČSN EN 1469 (72 1867) Výrobky z přírodního kamene –Obkladové desky – Požadavky

ČSN EN 12059 zavedena v ČSN EN 12059 (72 1872) Výrobky z přírodního kamene –Rozměrné kamenné výrobky – Požadavky

ČSN EN 12057 zavedena v ČSN EN 12057 (72 1870) Výrobky z přírodního kamene – Tenké desky – Požadavky

ČSN EN 12058 zavedena v ČSN EN 12058 (72 1871) Výrobky z přírodního kamene – Podlahové a schodišťové desky – Požadavky

Vedle toho upozorňuji, že zejména na německých stránkách je uveden přehled předpisů pro označení požadavků na vlastnosti a označení CE, tedy další normy platné i u nás:

EN 771-6: Specifikace zdících prvků – část 6: Zdící prvky z přírodního kamene

EN 1341: Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu

EN 1342: Dlažební kostky pro venkovní dlažbu

EN 1343: Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu a pro lomaře i

EN 13383-1: Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace

Pro pomníky bude ale stále důležité zakázky domlouvat s odvoláním na TNSK 07/97 Malé památníky a náhrobky.

M. Lažan

S velkou radostí vám oznamujeme, že letos se opět konečně bude konat klasický veletrh ve Veroně !

Marmomac je nejdůležitější veletrh na světě, prezentující celý dodavatelský a zpracovatelský průmysl přírodního kamene, od těžby po zpracované výrobky, technologie, stroje a nástroje.

Letos jsme se opět strefili i do festivalu vína v Bardolinu, takže zážitek bude násobný,

Těšíme se.

   Vážení přátelé,

     výbor Svazu kameníků a kamenosochařů ČR rozhodl o konání letošní valné hromady symbolicky u příležitosti výročí založení školy v Lipnici nad Sázavou. Poslední dva roky byly veškeré aktivity výboru zatíženy spoustou překážek, které se dotkli nás všech. Valná hromada tak bude fakticky po dvou letech. Konání této základní akce je symbolicky spojeno s institucí, kterou je odborná škola. Každý z nás se učil dovednostem a znalostem na některé z našich škol. Pro mnohé účastníky bude valná hromada i příležitostí se potkat se spolužáky a nahlédnout do míst, kde trávili svá nejlepší léta. Na jednání výboru zazněla i prosba, kterou mám za úkol prezentovat. Zvažte sami nebo ve svém profesním okolí, koho byste nejraději viděli pro další rok ve výboru. Do budoucna se zdá, že v atmosféře „totality relativizmu“i vůči řemeslům bude nutné bránit své profese. Svaz bude v této oblasti, stejně jako ve vztahu k odbornému vzdělávání, důležitým faktorem. Z jistého „covidového spánku“ se probouzí i ostatní profesní svazy a Hospodářská komora ČR, které je náš svaz členem. Vedle své každodenní práce je příležitost pro srdcaře našich profesí přispět i k budoucnosti těch, kteří nastoupí na naše místa.

      Dovoluji si Vás proto jménem výboru pozvat na jednání valné hromady a příležitost bude i užít si dne mezi lidmi, kterým se kámen stal živobytím i celoživotní zálibou, jejíž osud v budoucnu nechcete nechat na úřadech.

Logo svazu kameníků a kamenosochařů České republiky

                  Učňovská 1/100
                  190 00 Praha

Administrátor
Pavel Šimek

simek@prazskykamen.cz

© 2022 SKKČR. | Všechna práva vyhrazena | Podmínky použití